Formare profesionala

Formarea profesională a adulţilor este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale.
Realizarea formării profesionale a adulților se realizeză de către persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.
Ce înseamnă furnizor autorizat de formare profesională?
Autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau absolvire cu recunoaștere națională și internațională (U.E.), care poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educatiei Naționale și Cercetării Științifice
Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
Documentul prin care se certifica autorizarea, se numeste Autorizație și se eliberează furnizorului de formare profesională pentru fiecare tip de program de formare profesională.
Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.

formare prof

Tara Proiect oferă servicii de consultanță în domeniul formării profesionale instituțiilor de stat și/ sau private (persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice care au prevăzute în actul de înființare sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională conform cod CAEN 8042) care doresc să se autorizeze ca furnizori de formare profesională sau care doresc să se autorizeze pentru noi ocupații. La cerere, serviciile de consultanță pot fi furnizate in orice localitate din tara.
Serviciile oferite de Tara Proiect constau în:
– informare cu privire la metodologia de autorizare conform cerințelor și standardelor ANC și a legislației în domeniu privind formarea profesională a adulților
– analiza și evaluarea potențialului furnizor în vederea pregătirii documentației de autorizare;
– informare cu privire la conținutul dosarului de autorizare (implicit anexe);
– intocmirea documentației pentru dosarul de autorizare pentru ocupatia solicitata (conform C.O.R. – Clasificarii Ocupatiilor din Romania).

Cere acum o ofertă personalizată!