Curs FORMATOR

Curs Formator

Acest curs  este acreditat de ANC să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația de formator.

Ce este formatorul?

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Cursul se adresează tuturor categoriilor de formatori:

 1. Formatorului responsabil cu activităţile teoretice şi practice de dezvoltare a competenţelor indiferent de nivelul de calificare la care lucrează. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) în instituţii de formare, dar poate fi şi angajatul unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea propriilor angajaţi.
 2. Formatorului responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) în instituţii de formare dar poate fi şi angajat al unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.
 3. Îndrumătorului de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii. El este responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale în condiţii reale de muncă, în organizaţia în care lucrează. El este angajat al acesteia pe un post de conducere sau de execuţie şi, ca îndrumător de practică, el poate fi sau nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru.
 4. Maistrului de ucenicie – în condiţiile legislaţiei privind ucenicia la locul de muncă.
 5. Formatorului de formatori

DETALII ADMINISTRATIVE


Durată curs

 1. pregatire teoretica: 24 ore
 2. pregatire practica: 36 ore

Date desfășurare

Certificare curs
Acreditat ANC și Certificare Tara Proiect

Taxă curs
400 RON

Mențiuni

 Ofertă curs

Competenţe dobândite în urma parcurgerii programului de formare profesionala:

 • Pregatirea programului/stagiului de formare
 • Pregatirea formarii practice
 • Realizarea activitatilor de formare
 • Evaluarea participantilor la formare
 • Evaluarea programului/stagiului de formare

Condiţiile de eligibilitate şi documentele necesare inscrierii:

 • absolvent studii superioare (copie diploma de licență – minim 3 ani)
 • copie Carte identitate
 • copie Certificat de naștere