Cursuri ANC – Calificare

Absolvenţii cursului de calificare vor primi un certificat de calificare cu recunoaștere națională și europeană.

Curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE DATE

Curs OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE, PRELUCRARE DATE

Acest curs  este acreditat de ANC să ofere sub egida MEN si MMFPSPV certificare pentru ocupația de operator introducere, validare şi prelucrare date.

Ce este Operatorul de introducere, validare, prelucrare date?

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona: introduce şi validează date pe suport electronic; gestionează suporţii electronici de date; asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare; salvează periodic datelor introduse;  restaurează la nevoie datele salvate; recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora; păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

DETALII ADMINISTRATIVE


Durată curs

 1. pregatire teoretica: 230 ore
 2. pregatire practica: 490 ore

Date desfășurare

Certificare curs
Acreditat ANC și Certificare Tara Proiect

Taxă curs
1500 RON

Mențiuni

 Ofertă curs

Condiţiile de eligibilitate şi documentele necesare inscrierii:

 • absolvent studii medii (copie diploma de studii/ adeverinta – minim 12 clase)
 • copie Carte identitate
 • copie Certificat de naștere

Competenţe dobândite în urma parcurgerii programului de formare profesionala:

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
 • Introducerea şi validarea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport